https://www.disko-cc.nl/nl/producten/1-reiniging-onderhoud/uw-branche/parkeren
Registreer
u als klant
Inloggen
voor bedrijven
Inloggen
voor partners
Winkelmandje
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
Zoeken

Hardware reiniging binnen de Parkeer branche.

Vuil is de meest voorkomende oorzaak van storingen op parkeerautomaten

In Nederland staan, zowel op straat alsook in parkeergarages en op afgesloten parkeerterreinen duizenden parkeerautomaten. Dat voor commerciële beheerorganisaties van parkeergarages en afgesloten parkeerterreinen goed en continue (off-street) functioneerde apparatuur belangrijk is, spreekt van zelf. Maar ook voor gemeenten is het voorkomen van storingen aan (on-street) parkeerapparatuur belangrijk. Parkeerautomaten op straat zijn immers een zeer belangrijke bron van inkomsten. Slecht functioneerde apparatuur kost de gemeente niet alleen veel geld, het levert ook nog eens klagende gebruikers op.

 

 

Vervuiling heeft vrij spel

Vervuiling is een van de belangrijkste oorzaken van storingen. Dat is ook niet verwonderlijk als men bedenkt dat het overgrote deel van alle parkeerapparatuur dagelijks blootgesteld wordt aan weer en wind. Vervuiling heeft dan ook “vrij spel” om de vuilgevoelige en kwetsbare delen van de apparatuur te ontregelen, waardoor de optimale continuïteit van parkeerapparatuur al snel op het spel staat. Dit wilt u toch niet?

 

Welke DISKO producten heeft u nodig voor:

Maak hieronder uw keuze;

Vuilgevoeligheid van parkeerapparatuur

Net zoals in veel andere hardware met elektronische en/of contante betaalmogelijkheden, zijn hier ook de kaartlezer, bankbiljettenlezer en mogelijk de muntgeldverwerkingsmodule vaak de onderdelen die het eerst door vervuiling worden getroffen. Chipcontacten, magneetkoppen en optische sensoren zijn vuilgevoelige hardware-onderdelen die al snel storingen kunnen veroorzaken. Het is dan ook zaak om vooral deze onderdelen goed én regelmatig schoon te maken. Ook de (thermo) printer behoeft aandacht. Als de klant een reçu wil ontvangen als bewijs van betaling dan moet de printer wel in staat zijn deze correct uit te printen. Vervuilde printerkoppen kunnen hierbij “roet in het eten” gooien.

 

Representativiteit van uw hardware

Vanwege het feit dat parkeerapparatuur veelal in openbare ruimten staat krijgen gemeenten vaak te maken met bekladde apparatuur. Graffiti en andere vervuiling schaden de representativiteit van de hardware. Ook touchscreens en zonnepanelen voor de elektriciteitsvoorziening kunnen vervuild raken. DISKO biedt met haar productprogramma een totaaloplossing voor alle vragen op het gebied van het (preventief onderhoud van on-street en off-street ) parkeerapparatuur.

De gevoeligheid van de parkeerapparatuur vraag om een prefentieve reiniging. Hiervoor worden storingen en omzetverliezen voorkomen.
- Ewoud de Wit