https://www.disko-cc.nl/nl/over-disko/nieuws/vihb-registratie
Registreer
u als klant
Inloggen
voor bedrijven
Inloggen
voor partners
Winkelmandje
Zoeken

DISKO ontvangt VIHB registratie
 

Binnen Nederland geldt een registratieplicht voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of andere gevaarlijke afvalstoffen. Voor dergelijke bedrijven is een vermelding  op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Registratie vindt plaats als bedrijven aan de eisen voldoen. Het  NIWO verzorgt in opdracht van dit ministerie, conform de wet- en regelgeving, de registratie op de VIHB-lijst. Omdat oude en overtollige hardware valt onder de bedrijfsafvalstoffen heeft DISKO de achterliggende periode deze registratie op orde gemaakt.

Binnen de activiteiten die DISKO uitvoert, wordt regelmatog oude en overtollige hardware vervoerd. Deze hardware wordt ófwel teruggegeven aan de eigenaar óf, nadat de data is gecertificeerd en verwijderd (gewiped), afgevoerd naar een broker of een hardware recyclebedrijf. Omdat DISKO in het kader van deze activiteiten regelmatig te maken krijgen met het inzamelen, vervoeren en bemiddelen van oude hardware, heeft DISKO zich aangemeld voor de VIHB registratie. Zodoende voldoet DISKO aan de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden.